Vrijwilligers & Sponsoren BBQ

Sportpark vv GEO W.F. Hildebrandstraat 15C, Garmerwolde, Nederland

Op vrijdag 13 september organiseren we weer de jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers & sponsoren. Op deze dag zetten wij deze mensen in het zonnetje voor hun betrokkenheid bij onze vereniging en gaan we lekker genieten met elkaar. Dit is een besloten evenement en alleen toegankelijk op basis van uitnodiging door bestuur. Deze uitnodigingen worden uiterlijk […]

Bolchrysanten lopen

Op woensdag 18 en/of donderdag 19 september komt vv GEO weer bij u langs in Garmerwolde en Thesinge met verse Bolchyrsanten. Deze jaarlijkse actie wordt ook dit jaar dus weer gehouden. De verwachte tijden per straat/gebied laten wij tegen die tijd weten als nieuwsbericht op onze website en bij de informatie bij deze activiteit.

Kerst klaverjassen en sjoelen

Kantine vv GEO W.F. Hildebrandstraat 15C, Garmerwolde, Nederland

Op vrijdagavond 20 december gaan we weer traditioneel klaverjassen en sjoelen in de kantine van vv GEO. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze altijd gezellige avond! Meer informatie (over opgave) volgt uiterlijk in november, maar mocht je hier aan willen meedoen dan graag deze avond alvast vrijhouden.

Oliebollenactie

Kantine vv GEO W.F. Hildebrandstraat 15C, Garmerwolde, Nederland

Op maandag 30 december bakken onze vrijwilligers weer overheerlijke olie- en krentebollen voor u. Deze worden uiteraard bij u bezorgd of u kunt ervoor kiezen deze zelf af te halen in onze kantine onder het genot van een gratis kopje koffie of thee en een olie/krentebol. U haalt hiermee niet alleen overheerlijke verse olie- en […]

ALV & Nieuwjaarsreceptie

Kantine vv GEO W.F. Hildebrandstraat 15C, Garmerwolde, Nederland

Op zaterdag 4 januari 2025 wordt de ALV en Nieuwjaarsborrel gehouden. 15:30 - 16:45: Algemene Ledenvergadering (ALV) 17:00 - 20:00: Nieuwjaarsreceptie Meer informatie volgt in december.