Afmelden

Jammer dat je vv GEO wil gaan verlaten, maar uiteraard wordt dat netjes geregeld. Op deze pagina lees je meer over de procedure, waarbij een belangrijk onderscheid zit tussen opzeggen (eerste kopje) en overschrijven naar een andere vereniging (tweede kopje).

Opzeggen lidmaatschap vv GEO

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit uiterlijk 15 juni schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken bij de secretaris van de vv GEO (Dhr. M.Welling)

De voorkeur gaat uit naar opzeggen per email: matthijswelling@home.nl of per brief naar

Dhr. M.Welling
Secretaris vv GEO
De Klerkstraat 30 A
9731 MN Groningen

Let wel: het officieel opzeggen kan alleen bij de secretaris!

Opzeggingen na 15 juni worden wel verwerkt, maar leiden tot een contributie-aanslag voor het nieuwe seizoen. Dit omdat vv GEO contributie afdracht aan de KNVB moet betalen op basis van het ledenbestand na 15 juni.

Voor de goede orde:

  • Afmeldingen via leiders, trainers of aan iemand zonder precies te weten wie, gelden dus niet! Opzeggen kan alleen bij de secretaris zodat een correcte afhandeling van zaken plaatsvindt.
  • Opzeggen ontslaat een lid niet van zijn contributie- en andere financiële verplichtingen. Mochten er nog rekeningen open staan dan dienen deze te worden voldaan voordat het lidmaatschap wordt beëindigd. Indien de financiën niet zijn afgehandeld zal het lidmaatschap open blijven staan, wat gevolgen heeft voor de registratie bij de KNVB en voor eventuele contributieopbouw in het volgende seizoen.
  • Zorg ervoor dat je alle clubeigendommen zoals eventuele trainingspakken, tassen en sleutels ingeleverd hebt.

Voor wat betreft de contributie- en andere financiële aangelegenheden is de penningmeester van de vv GEO (Johanna van Zanten) het aanspreekpunt.

Overschrijven naar een andere vereniging
Overschrijven van vv GEO naar een andere vereniging kan via de secretaris van vv GEO (M.Welling) via matthijswelling@home.nl. Overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni bij de KNVB binnen te zijn. Dus regel de zaken tijdig!

Overschrijven regel je door middel van een digitale aanvraag vanuit de nieuwe vereniging en gaat als volgt:

  1. Controleer of je hebt voldaan aan alle (financiële) verplichtingen en aan het inleveren van clubeigendommen zoals trainingspakken, tassen en/of sleutels. Dit kan bij de penningmeester (Johanna van Zanten).
  2. Maak het kenbaar bij onze secretaris Matthijs Welling dat je je wilt laten overschrijven zodat hij weet dat een verzoek zal komen vanuit de nieuwe vereniging en hij de zaken bij punt 1 kan controleren.
  3. Meld je aan bij jouw nieuwe vereniging en laat ze een digitaal verzoek indienen bij de KNVB en ons en we zullen deze zo snel mogelijk verwerken. Klaar! Je bent nu lid van een andere vereniging.

Let op: je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van alle bovenstaande zaken.