GasTerra financiert nieuwe doelen!

Goed nieuws! We kunnen melden dat er binnenkort twee nieuwe jeugddoeltjes ter beschikking komen op ons sportpark. Omdat de huidige doeltjes nodig aan vervanging toe zijn, hadden we bij het vrijwilligersfonds van GasTerra een aanvraag ingediend voor vergoeding van de aanschafkosten van deze doelen. Tot onze grote vreugde heeft het GasTerra Vrijwilligersfonds besloten ons deze vergoeding toe te kennen. Als bestuur zijn wij GasTerra en Johan Oomkes daar zeer erkentelijk voor!!!