Stoppen als lid van vv GEO of overschrijven naar een andere vereniging

Wanneer je overweegt te stoppen als lid van de vv GEO of over te schrijven naar een andere vereniging lees dan hieronder wat je hiervoor moet doen.

Stoppen als lid van vv GEO

Opzeggen vv GEO lidmaatschap:

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit uiterlijk 15 juni 2018 schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken bij de ledenadministratie.
Stuur een brief of email naar:

M.Welling

Secretaris vv GEO

De Klerkstraat 30 A

9731MN Groningen.

0641786623

of per email naar matthijswelling@home.nl
Let wel : het officieel opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie !

Opzeggingen na 15 juni 2018 worden wel verwerkt, maar leiden tot een contributie-aanslag voor het nieuwe seizoen. Dit omdat vv GEO contributie afdracht aan de KNVB moet betalen op basis van het ledenbestand na 15 juni.

Voor de goede orde:

  • Afmeldingen via leiders, trainers of aan iemand zonder precies te weten wie, gelden dus niet !
    Opzeggen kan alleen bij de secretaris M.Welling zodat een correcte afhandeling van zaken plaatsvindt.
  • Opzeggen ontslaat een lid niet van zijn contributie- en andere financiële verplichtingen. Mochten er nog rekeningen open staan dan dienen deze te worden voldaan voordat het lidmaatschap wordt beëindigd. Indien de financiën niet zijn afgehandeld zal het lidmaatschap open blijven staan, wat gevolgen heeft voor de registratie bij de KNVB en voor eventuele contributieopbouw in het volgende seizoen.
    Voor wat betreft de contributie- en andere financiële aangelegenheden is de penningmeester van vv GEO J van Zanten het aanspreekpunt.

Overschrijven van of naar een andere vereniging

Overschrijven van/naar de vv GEO kan via de secretaris van vv GEO Dhr. M.Welling

Overschrijven is nodig als je korter dan 3 seizoenen geleden nog lid bent geweest van een voetbalvereniging.

Overschrijvingen aan het eind van het seizoen dienen uiterlijk 15 juni 2018 (00.00 uur) bij de KNVB (District Noord in Heerenveen) binnen te zijn. Dus regel de zaken tijdig !

Overschrijven regel je door middel van een digtaal overschrijvingsformulier.

Overschrijving naar vv GEO

Als je bij vv GEO wilt komen voetballen en momenteel lid bent van een andere vereniging volg dan onderstaande stappen:

1. Vul het aanmeldformulier in op de site van v.v. GEO (zie lid worden) en geef hierop aan dat je overschrijving aanvraagt. (vergeet niet de naam van de te verlaten vereniging in te vullen. Stuur deze naar de secretaris van vv GEO.

2. De secretaris M.Welling van vv GEO regelt dan de overschrijving met je oude club

Gelet op de uiterste overschrijving dag 15 juni, willen wij graag uiterlijk 12 juni alle gegevens ontvangen. 

Secretaris M.Welling

De Klerkstraat 30 A

9731MN Groningen

06-41786623 – matthijswelling@home.nl

Overschrijving naar een nieuwe vereniging

1. Geef bij je nieuwe club aan dat je overschrijving aanvraagt, je nieuwe club gaat dan digitaal het verzoek indien bij vv GEO

2. vv GEO controleert of er nog financiële verplichtingen zijn (contributie/boetes/barkaartje) en dat je alle club-spullen hebt ingeleverd (tenue, tas, trainingspak etc.) ; en zal je overschrijving accorderen

Pas als dit het geval is zullen de overschrijvingsformulieren worden ingevuld en ondertekend.

3. Je nieuwe club brengt je op de hoogte wanneer de overschrijving is goedgekeurd.

Wil je de vv GEO verlaten en je laten overschrijven naar een andere vereniging meld dit dan tijdig bij de secretaris van vv GEO Dhr. M.Welling per mail matthijswelling@home.nl of op 0641786623  aangezien het een paar dagen kan duren voordat duidelijk is of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.