Lid worden of afmelden

Wil je lid worden van de vv GEO ?

Binnenkort vind je hier het aanmeldformulier van vv GEO. Tot die tijd kun je per e-mail terecht bij de secretaris Matthijs Welling via: matthijswelling@home.nl

Opzeggen lidmaatschap vv GEO

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit uiterlijk 15 juni schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken bij de secretaris van de vv GEO (Dhr. M.Welling)

De voorkeur gaat uit naar opzeggen per email : matthijswelling@home.nl of per brief naar

Dhr. M.Welling
Secretaris vv GEO
De Klerkstraat 30 A
9731 MN Groningen

Let wel: het officieel opzeggen kan alleen bij de secretaris!

Opzeggingen na 15 juni worden wel verwerkt, maar leiden tot een contributie-aanslag voor het nieuwe seizoen. Dit omdat vv GEO contributie afdracht aan de KNVB moet betalen op basis van het ledenbestand na 15 juni.

Voor de goede orde:

Afmeldingen via leiders, trainers of aan iemand zonder precies te weten wie, gelden dus niet! Opzeggen kan alleen bij de secretaris zodat een correcte afhandeling van zaken plaatsvindt.
Opzeggen ontslaat een lid niet van zijn contributie- en andere financiële verplichtingen. Mochten er nog rekeningen open staan dan dienen deze te worden voldaan voordat het lidmaatschap wordt beëindigd. Indien de financiën niet zijn afgehandeld zal het lidmaatschap open blijven staan, wat gevolgen heeft voor de registratie bij de KNVB en voor eventuele contributieopbouw in het volgende seizoen.

Voor wat betreft de contributie- en andere financiële aangelegenheden is de penningmeester van de vv GEO (Johanna van Zanten) het aanspreekpunt.

Overschrijven
Overschrijven van/naar vv GEO kan via de secretaris van vv GEO (M.Welling).

Overschrijven is nodig wanneer je korter dan 3 seizoenen geleden nog lid bent geweest van een voetbalvereniging.

Overschrijvingen aan het eind van het seizoen dienen uiterlijk 15 juni (00.00 uur) bij de KNVB binnen te zijn. Dus regel de zaken tijdig !

Overschrijven regel je door middel van een overschrijvingsformulier.
Een overschrijvingsformulier kun je hier downloaden, maar is ook te verkrijgen bij je nieuwe vereniging, de secretaris van de vv GEO (Dhr. M.Welling) of in het clubhuis van de vv GEO.

Denk er aan dat het invullen en ondertekenen van het formulier de nodige tijd in beslag kan nemen, aangezien jijzelf, je oude én nieuwe verenging het de nodige gegevens moeten invullen en ondertekenen.

Zorg er voor:
– dat je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan ;
– dat je alle club-spullen hebt ingeleverd (tenue, tas, trainingspak etc.) ;
– dat je in het bezit komt van je spelerspas (als deze al is aangemaakt).

Wil je de vv GEO verlaten en je laten overschrijven naar een andere vereniging meld dit dan tijdig bij de secretaris van vv GEO (Dhr. M.Welling), aangezien het een paar dagen kan duren voordat duidelijk is of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Pas als dit het geval is zullen de overschrijvingsformulieren worden ingevuld en ondertekend.