Aanscherping coronamaatregelen per 6/11

Bericht namens het bestuur van vv GEO,

Beste leden, vrijwilligers, bezoekers van vv GEO,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er sinds 6 november nieuwe landelijke richtlijnen gelden.

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jongstleden zijn de Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op de controle bij betreding van het clubgebouw en de kleedkamers.

Gelukkig hoeven we de spelers en toeschouwers ‘in de buitenlucht’ niet te controleren, wat betekent dat iedereen zonder controle ons sportpark kan bezoeken.

Vanaf afgelopen zaterdag moeten publiek en sporters vanaf 18 jaar bij het betreden van de binnenruimtes (kleedkamers, toilet, bestuurskamer, sportkantine) wel hun Coronatoegangsbewijs laten zien.

Een uitzondering is er voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen Coronatoegangsbewijs te laten zien. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers die op dat moment “ in functie” zijn. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij het betreden van een binnen locatie van de tegenstander wel een Coronatoegangsbewijs tonen. 

We hebben als vv GEO niet gekozen voor deze maatregelen. De uitvoering van de maatregelen worden ons van overheidswege opgelegd. We willen iedereen erop wijzen dat we ons willen houden aan de maatregelen. Los van de aanzienlijke boetes die we kunnen krijgen bij het niet naleven van de regels, dienen de maatregelen ook een hoger doel. Daarbij willen we ook gewoon door kunnen gaan met de uitoefening van het mooiste spelletje wat er is! We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid dat alles goed verloopt. Houd rekening met elkaar en respecteer elkaar.

Bestuur vv GEO