Auteur: vv GEO

vv GEO doet mee met Rabo clubsupport

Beste leden van vv GEO,

Ook dit jaar zullen wij weer meedoen met de actie Rabo ClubSupport.

De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende goede doelen. De leden van de bank bepalen, door te stemmen, welke stichting of club een financiële bijdrage krijgt en hoeveel.

De actie loopt van 4 sept. tm 26 september 2023 en alleen leden (vanaf 12 jaar) van de bank kunnen stemmen. Dit stemmen gaat via de RaboApp of Rabo Internetbankieren. Er wordt dus geen stemcode per mail of post verstuurd.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw stem rekenen? Alvast dank hiervoor!

Meer informatie over deze actie is te vinden op de Rabobank website.

Bestuur vv GEO

GEO 75 jaar: feestelijke aftrap op 15 april

Zoals inmiddels bekend is bestaat VV GEO dit jaar 75 jaar. Dat wordt gevierd met meerdere festiviteiten waarvan de planning eerder is gecommuniceerd. We beginnen op zaterdag 15 april: een afwisselende avond, met een gezellige inloop vanaf 19.30 uur, een spannende GEO-quiz, een verloting, muziek en voor wie wil dans.

De avond is bedoeld voor iedereen (vanaf 16 jaar) die GEO een warm hart toedraagt. Een entreekaartje kost € 5,-. Daarvoor krijg je twee consumpties en doe je mee aan de verloting.

Heb je nog foto’s die met GEO te maken hebben en die we die avond kunnen laten zien? We ontvangen ze graag.

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 3 april via phylinederksen@gmail.com (ook voor foto’s).

In memoriam: Simon Veninga, erelid vv GEO

Op 13 augustus overleed Simon Veninga op 87 -jarige leeftijd.

Simon was een bekend persoon in Garmerwolde en omstreken. Hij was onder meer ambulant kapper; in een caravan die hij zelf verbouwd had tot kapsalon, knipte hij menigeen in onze dorpen.
Hij is voorzitter van Dorpsbelangen Garmerwolde geweest en was jarenlang beheerder van Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde.
In de jaren 70 van de vorige eeuw was Simon enkele jaren voorzitter van vv GEO. Toen eens een belangrijke wedstrijd van ons eerste dreigde niet door te kunnen gaan omdat het veld te nat was, wist Simon raad. Hij liet badhanddoeken aanrukken en het doelgebied droog dweilen … zijn kinderen moesten daar ook bij helpen! Voor zijn verdiensten als voorzitter werd hij benoemd tot erelid.

Ook na zijn bestuurlijke periode zette hij zich in voor de club en was hij vaak te vinden op ons sportcomplex. Vanuit zijn huiskamer had hij goed zicht op de parkeerplaats en hield hij een oogje in het zeil. En natuurlijk bezocht hij vele wedstrijden van schoonzoon Henk (destijds in het zondag-elftal GEO 1) en kleinzoon Erik, actief in het huidige GEO 1.

Vanwege al zijn inzet voor het dorp Garmerwolde kreeg Simon in 2011 een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Appingedam op 18 augustus namen heel veel mensen afscheid van een markante man.

We zullen hem missen bij vv GEO.

FC Groningen Old Stars trainen voorlopig bij vv GEO

Vanaf donderdag 27 januari zullen de Old Stars van FC Groningen (Walking football) voorlopig – mogelijk tot medio mei – op ons sportcomplex trainen.

Aanleiding hiervoor is de verkeerssituatie rond het Julianaplein de komende maanden, waarbij het trainingscomplex van FC Groningen op Corpus den Hoorn niet of slecht bereikbaar zal zijn.

Een aantal van de FC Groningen Old Stars (Kees van Zanten, Jannes ter Veld, Jaap Spanjer, Nanno Kranenborg, Sytze Zijlstra en ik zelf) zijn of waren ook actief bij de afdeling Walking Football van vv GEO.

Zij hebben met succes aan de coordinator Walking football van FC Groningen duidelijk gemaakt wat voor prachtige voorzieningen vv GEO heeft en hoe gunstig de ligging is van ons sportcomplex in de provincie.

Daarop heeft FC Groningen gevraagd om voorlopig op de donderdagmiddagen van 14.00 tot 15.15 uur bij vv GEO te mogen trainen.

Het bestuur heeft hierin toegestemd.

Iedereen is van harte welkom om eens naar de prestaties van de Old Stars op donderdagmiddag te komen kijken.

Trainer Rick Lieszenga en zijn assistent Meindert Slagter verzorgen de training .

En gelukkig staan onze trouwe vrijwilligers Arie en Jans die middagen in de kantine!

Wim Benneker, coordinator Walking Football vv GEO

Aanscherping coronamaatregelen per 6/11

Bericht namens het bestuur van vv GEO,

Beste leden, vrijwilligers, bezoekers van vv GEO,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er sinds 6 november nieuwe landelijke richtlijnen gelden.

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jongstleden zijn de Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op de controle bij betreding van het clubgebouw en de kleedkamers.

Gelukkig hoeven we de spelers en toeschouwers ‘in de buitenlucht’ niet te controleren, wat betekent dat iedereen zonder controle ons sportpark kan bezoeken.

Vanaf afgelopen zaterdag moeten publiek en sporters vanaf 18 jaar bij het betreden van de binnenruimtes (kleedkamers, toilet, bestuurskamer, sportkantine) wel hun Coronatoegangsbewijs laten zien.

Een uitzondering is er voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen Coronatoegangsbewijs te laten zien. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers die op dat moment “ in functie” zijn. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij het betreden van een binnen locatie van de tegenstander wel een Coronatoegangsbewijs tonen. 

We hebben als vv GEO niet gekozen voor deze maatregelen. De uitvoering van de maatregelen worden ons van overheidswege opgelegd. We willen iedereen erop wijzen dat we ons willen houden aan de maatregelen. Los van de aanzienlijke boetes die we kunnen krijgen bij het niet naleven van de regels, dienen de maatregelen ook een hoger doel. Daarbij willen we ook gewoon door kunnen gaan met de uitoefening van het mooiste spelletje wat er is! We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid dat alles goed verloopt. Houd rekening met elkaar en respecteer elkaar.

Bestuur vv GEO

Update coronamaatregelen per 25/9

In de laatste persconferentie van het kabinet zijn er nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt, die ook vanaf 25-09-2021 gevolgen hebben voor VV GEO.

Want wie plekken bezoekt waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, maar dus ook een sportcomplex, heeft een coronatoegangsbewijs nodig. Dat betekent het volgende:

Wie vanaf zaterdag 25/9 in onze kantine komt en plaats neemt in de kantine dient (aantoonbaar) in het bezit te zijn van een van de 3 G’s.

  1. Gevaccineerd, aantoonbaar via een QR code
  2. Getest, u bent recent negatief getest op corona, aantoonbaar via testresultaat
  3. Genezen, u heeft onlangs corona doorgemaakt en bent hiervan hersteld, aantoonbaar via de corona app

Wil je de kantine in om iets te bestellen aan de bar hoef je geen van bovenstaande aan te kunnen tonen. Echter plaats nemen in de kantine vereist volgens de nieuwe maatregelen een geldig bovenstaand bewijs. Buiten zitten op het terras en naar het toilet gaan kan en mag zonder bewijs of QR-code.

Hierbij laat het bestuur weten dat wij niet staan te trappelen om deze maatregelen door te voeren, maar er weinig keuze is als je geen risico wilt lopen op een hoge boete. Het belangrijkste hierbij is dat er, welke regels op bepaalde plekken ook gelden, er altijd netjes en met respect naar elkaar en naar onze vrijwilligers toe wordt gesproken.

Mocht je toch nog bepaalde vragen hebben maak deze dan kenbaar bij het bestuur. Dat voorkomt onduidelijkheid en daarmee ook onnodige frustratie. Zo kunnen wij er voor zorgen dat iedereen bij vv GEO krijgt waarvoor je bij een voetbalvereniging komt: een sportief geslaagd en gezellig samenzijn.

In memoriam: Kees Steenhuis

Op 29 december 2020 overleed Kees Steenhuis op 65-jarige leeftijd.

Geboren in Garmerwolde heeft Kees zijn voetballeven lang GEO een warm hart toegedragen. Eerst als voetballer in het zondag team van GEO, samen met zijn broers Arie en Hans.

In zijn woonplaats Woltersum was hij actief als scheidsrechter, maar hij bleef GEO trouw als vrijwilliger. Kees was jarenlang de drijvende kracht  achter de kerstklaverjasavonden bij GEO. De puntentelling was bij hem in goede handen en aan de speeltafel liet hij telkens weer zien het spelletje meer dan goed te beheersen. Voor gelegenheidsklaverjassers was hij op die avonden een goede leermeester, die geduldig en zonder verwijten analyseerde wat zijn medespeler anders (lees beter) had kunnen en moeten doen.

GEO-1 had in Kees één van de trouwste supporters. Weer of geen weer, in Garmerwolde of elders in de provincie, Kees was bij het merendeel van de wedstrijden van GEO -1 aanwezig. Hij was daarbij niet te betrappen op luidruchtigheid. Wel kon hij op beheerste toon de tactiek van de trainer beschouwen, de individuele spelers beoordelen en zijn analyse over de wedstrijd verwoorden.

GEO zal Kees missen.