Bericht van het bestuur

Beste leden van vv GEO,

Namens het bestuur van onze vereniging wil ik jullie op de hoogte brengen van enkele veranderingen op ons sportcomplex.

De robotgrasmaaier
Zoals jullie misschien al weten heeft het bestuur dankzij enkele sponsorbijdragen eind juni een robotgrasmaaier kunnen aanschaffen. Deze milieuvriendelijke robot maait nu sinds een maand vrijwel dagelijks ons hoofdveld en bespaart daarmee de kosten van het maaien van dit veld door de gemeente Ten Boer.
Wel blijven de vrijwilligers van GEO verantwoordelijk voor het maaien van het gras onder de reclameborden en verder rondom het hoofdveld. In het groeiseizoen is dit een tijdrovende klus.

Het tweede veld is niet meer nodig
Het tweede veld is het afgelopen seizoen maar heel weinig gebruikt. In het nieuwe seizoen hebben we voor het spelen van de thuiswedstrijden ons tweede veld niet meer nodig:
-de E- en F-teams spelen hun thuiswedstrijden op het kunstgrastrainingsveld.
-voor de thuiswedstrijden van de overige teams (drie seniorenteams, twee combiteams B- en C- junioren met Omlandia, D-pupillen) hebben we aan alleen het hoofdveld genoeg, zeker nu ons damesteam is opgeheven.

We zien nu al enkele jaren dat het ledental van onze club helaas daalt. Ondanks de inspanningen van het bestuur om nieuwe leden te trekken, is de komende jaren geen grote groei van het aantal leden te verwachten.
GEO heeft in de komende jaren dus genoeg aan het hoofdveld en het kunstgrastrainingsveld.

Kosten tweede veld:
Sinds de aanleg van ket kunstgrasveld in 2014 komt het onderhoud van het tweede veld volledig ten laste van vv GEO, zo is toen afgesproken.
Op jaarbasis kost het onderhoud ongeveer € 1400 indien we dit laten doen door de gemeente.
Om het veld (40 jaar oud…) zelf te onderhouden moet een kooimaaier worden aangeschaft. Bovendien betekent dit een grote tijdsinvestering voor de vrijwilligers. De vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderhoud van ons complex zijn al zwaar belast. Wij denken daarom dat het zelf onderhouden van het tweede veld door leden van vv GEO geen reële optie is.

De conclusie van het bestuur is dat de vv GEO afstand moet doen van het tweede veld.

Als jullie vragen hebben of willen reageren: info@vvgeo.nl

Namens het bestuur van vv GEO,

Wim Benneker, voorzitter