CLUB VAN 59. Wie maken het bord vol?

Sinds 2007 hangt er in het clubhuis het bord van de CLUB VAN 59. Daarop staan vermeld de namen van deelnemers aan de CLUB VAN 59. Deze club is opgericht in 2007, toen GEO 59 jaar bestond. Doel was om GEO op haar 60e verjaardag én de daaropvolgende jaren te ondersteunen met een extra financiële bijdrage voor het aanschaffen van allerlei zaken die binnen de vereniging wenselijk zijn. De leden van de CLUB VAN 59 vragen daarvoor het bestuur om suggesties, maar beslissen uiteindelijk zelf over het doel van hun jaarlijkse bijdrage.  Zo zijn in het verleden o.a. jassen voor trainers en leiders, sporttassen voor alle leden, en de financiering van de website door de CLUB VAN 59 betaald.

Nu de opbrengsten van de rommelmarkten wegvallen is het tijd om de CLUB VAN 59 op te frissen. Doel is alle lege vakjes op het bord met nieuwe namen te vullen. Nog mooier zou zijn als het aantal vakjes moet worden uitgebreid. 

De bijdrage aan de club blijft ongewijzigd. Een donatie tot wederopzegging van 59 euro per jaar.

Eén keer per jaar komen de leden van de CLUB VAN 59, onder het genot van een hapje en een drankje bij elkaar om  de bestemming voor het geld te bepalen.

Wil je lid worden van de CLUB VAN 59? Meld je dan aan door een bevestigingsmail te sturen naar kvandebelt@vvgeo.nl. Vermeld daarin dat je tot schriftelijke wederopzegging lid wordt van de CLUB VAN 59. En met welke naam je op het bord vermeld wilt worden.

Koos van de Belt