Walking Football bij vv GEO

Het is een opkomend fenomeen: Walking Football. Niet alleen betaald voetbalclubs zetten het op, ook op de amateurvelden zien we steeds vaker 60-plussers een balletje trappen. Zo ook bij vv GEO in Garmerwolde….

Het relatief nieuwe fenomeen Walking Football is onder andere in samenwerking met de OldStars van FC Groningen opgezet en biedt aan 60-plussers de mogelijkheid om op hun eigen niveau en tempo van het spelletje te genieten. Doel is, naast het vele plezier, om senioren tot een actieve leefstijl aan te zetten en tevens de sociale contacten van deze groep te bevorderen.

Om het voor iedereen mogelijk te maken mee te doen, zijn er aantal wijzigingen in het spel aangebracht. De belangrijkste en meest herkenbare is dat het veld een beperkte afmeting kent. Ook zijn er een aantal speciale regels. Zo mag er niet worden gerend, zijn slidings uit den boze en is het spelen van de bal hoger dan de heup verboden. Al deze regels staan in het teken van een sportief en gezellig verloop van het spelletje. Want dat is wat echt belangrijk gevonden wordt.

De OldStars van vv GEO trainen iedere maandagmorgen op het sportcomplex in Garmerwolde.

Vanaf 09.30 uur koffie en cake in het clubhuis, van 10.00 tot 11.30 uur wordt er getraind onder leiding van ervaren trainer Nanno Kranenborg. Daarna douchen en natuurlijk even napraten.

Als u eens wilt komen kijken, kom gerust langs op een maandagmorgen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Wim Benneker, wim.benneker@gmail.com , tel: 06 50 51 63 17   of   

Kees van Zanten keesenheinavanzanten@hotmail.com , tel: 06 29 82 46 10