Wim Benneker tijdens surprise party benoemd tot erevoorzitter en erelid van GEO.

Tijdens een surprise party op 1 december werd Wim Benneker na 15 jaar voorzitterschap van GEO benoemd tot erevoorzitter en erelid van de vereniging.Op de algemene ledenvergadering op 17 december zal hij officieel de voorzittershamer overdragen aan Arjan Leijssenaar (mits de vergadering daarmee akkoord gaat). 

Na terugkomst in het clubhuis,  na een verloren wedstrijd van zijn GEO-3 werd Wim opgewacht door leden, vrijwilligers, sponsors en zijn vrouw Anne en verrast met een video presentatie, waarop zijn dochters hem toespraken en memorabele momenten uit 15 jaar voorzitterschap werden getoond. Daarna werd Wim toegezongen door de barvrijwilligers en toegesproken door secretaris Matthijs Welling, waarbij in vogelvlucht hoogte- en dieptepunten de revue passeerden. Alle aanwezigen gingen daarna volmondig en luid applaudisserend mee in het voorstel van het GEO bestuur om Wim te benoemen tot eerste erevoorzitter en erelid van GEO.

Op zijn kenmerkende manier bedankte Wim leden en bestuur voor het vertrouwen dat hij altijd heeft ontvangen. De festiviteiten werden afgesloten met een aantal door huisdichter Otto van Klaarbergen gemaakte liederen, die door alle aanwezigen luidkeels werden meegezongen en een gezellige nazit.