Programma slotdag 11 juni

Op zaterdag 11 juni 2022 zullen we het seizoen 2021-2022 met zijn allen feestelijk en sportief gaan afsluiten.

De planning is als volgt:

Ochtend

Jeugdprogramma met o.a. het bekende ouder kind toernooi en een klein toernooitje voor de kabouters.

09:00 uur: aanwezig zijn voor het ouder kind toernooi

09:30 – 12:30 uur: spelen van het ouder kind toernooi. Teams worden die dag bekendgemaakt. Opgave hiervoor kan via de app bij Miranda Winkels (06-14217043) of bij Maarten Tromp (06-31325794) tot uiterlijk 4 juni. Tevens doen wij graag het verzoek aan ouders om de spullen te helpen opzetten vooraf en afbouwen na afloop. Mocht je hiermee willen helpen, dan graag even aangeven bij de aanmelding. Bedankt!

10:30 – 11:30 uur: mini-toernooi voor de kabouters inclusief een springkussen! Opgave hiervoor kan ook bij Miranda Winkels (06-14217043) of bij Maarten Tromp (06-31325794) tot uiterlijk 4 juni.

12:30 – 13:00 uur: Als iedereen klaar is zullen we met zijn allen een broodje knakworst eten in de kantine en/of het terras.

PS: koffie, thee en ranja is de gehele dag gratis, zie hieronder bij ‘Praktische informatie’.

Middag

In de middag zullen de spelers van GEO 1, 2, 3 en Walking Football een onderling toernooi spelen zoals we deze kennen van eerdere succesvolle edities in januari. Vervolgens zal het bestuur na afloop van dit toernooi een korte toespraak geven over de afgelopen twee jaar en een update geven van lopende zaken binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal NIET op deze dag plaatsvinden en wordt verplaatst naar zaterdag 7 januari 2023.

Ook willen we graag iedereen uitnodigen voor deze middag die wellicht lid zou willen worden bij onze vereniging. Deze mensen zijn meer dan welkom om geheel vrijblijvend mee te doen en de sfeer te proeven die ze kunnen verwachten als ze lid worden bij vv GEO. Dus ken of ben jij iemand die dit overweegt? Meld je dan aan via info@vvgeo.nl.

14:00 uur: inloop spelers van het toernooi

14:30- 17:00 uur: toernooi op het veld

17:30 uur: Korte toespraak van het bestuur over de afgelopen twee jaren en een blik vooruit

Vanaf 18:00 uur: Start van de BBQ + borrel voor alle leden

Praktische informatie

  • De gehele dag wordt er gewerkt met consumptiemunten die €2,00 per stuk kosten
  • Koffie en thee is de gehele dag gratis
  • De BBQ kost €13,50 en is op basis van opgave. Informatie over opgave hiervoor staat hieronder. Let op: opgave = betalen
  • Betalen van de consumptiemunten en/of BBQ kan op de dag zelf via PIN of met contant geld

Opgave

Aanmelden voor het toernooi en/of de BBQ kan via Laurens van der Kamp (GEO 1), Matthijs Welling (GEO 3), Wim Benneker (Walking Football) of via ons e-mailadres: info@vvgeo.nl. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 4 juni.