Verstandig energiegebruik vv GEO

Nu de wintertijd weer is ingegaan en de zomer nu écht voorbij lijkt na die heerlijke bonusdagen de afgelopen weken, gaan ook wij als vereniging de hoge energieprijzen extra voelen. Het is op dit moment al zo dat wij als vereniging een aanzienlijke stijging aan voorschotten moeten betalen, maar wij hoeven gelukkig geen vergaande maatregelen te nemen zoals sommige andere verenigingen dat helaas wel hebben moeten doen.

Wel vragen wij iedereen op onze accommodatie om zo verstandig mogelijk om te gaan met energiegebruik. Dat helpt ons om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Hierbij kun je denken aan:

  • Het zo kort en efficiënt mogelijk douchen na trainingen en wedstrijden. Met efficiënt bedoelen wij het zorgen dat alle doucheplaatsen zoveel mogelijk bezet zijn, aangezien er maar twee knoppen zijn voor vijf douches.
  • Het zo laat mogelijk inschakelen en zo vroeg mogelijk uitschakelen van de veldverlichting rondom trainingen.

Verder hebben we besloten om de verwarming in de kleedkamers in zijn geheel uit te laten i.v.m. de geringe tijd dat mensen daar zijn en de verwarming in de kantine iets lager te zetten dan normaal. Mocht de comfort hier dusdanig onder lijden tijdens koude dagen, dan zullen we dit uiteraard aanpassen.

Het bestuur is ondertussen volop bezig met verduurzaming van de accommodatie, waarover wij binnenkort met een uitgebreidere update komen.

Namens het bestuur, bedankt voor de medewerking!