vv GEO start met een PR-commissie

vv GEO is begonnen met een PR-commissie bestaande uit een fanatieke groep leden met als primair doel het bedenken van leuke plannen om het ledenaantal van onze vereniging te doen laten groeien en het bestuur hierover te adviseren.

Samen willen we tot gerichte en concrete acties komen om zowel onze senioren- als juniorenafdeling in leden te laten groeien de komende jaren. Want zeg nou zelf, onze vereniging verdient toch veel meer leden met zo’n prachtig complex en de vele leuke leden?

De commissie bestaat uit Wim Benneker, Bart van der Tuuk, Gert Jan Stiksma, Alex Sarfo, Liesbeth Hegge en Ruben Plijter. Daarnaast zal de commissie ondersteunt worden door een studieprojectgroep van Folkert van Zanten.

De eerste bijeenkomst van de commissie is al geweest en we verwachten op korte termijn enkele eerste plannen te kunnen presenteren én uitvoeren. Binnenkort zal er ook een ideeënbox in de kantine komen te staan waar alle leden en bezoekers van onze sportpark eventuele suggesties kunnen delen met de PR-commissie.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met één van bovenstaande commissieleden of met het bestuur.