ALV uitgesteld, geen nieuwjaarsborrel

Het bestuur heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland stond op zaterdag 8 januari te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in het voorjaar. Vanwege de huidige onzekerheid rondom de coronamaatregelen is hiertoe besloten. Het bestuur geeft de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst op een later moment in plaats van aan het digitaal organiseren van deze ALV. De kascontrole gaat wel door en hier zal tijdens de latere ALV uiteraard verslag van worden gedaan. Zodra een nieuwe datum is bepaald zullen we deze samen met de agenda communiceren via onze kanalen.

Om dezelfde reden vindt er dit jaar helaas ook géén nieuwjaarsborrel en snert-toernooi plaats, deze activiteiten stonden gepland op dezelfde dag.

Het bestuur realiseert zich dat dit opnieuw een vervelende mededeling is, maar het is helaas niet anders. Zodra het weer kan zullen we uiteraard een vervangende (nieuwjaars)borrel organiseren voor alle leden.

Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht, dan kan er contact worden opgenomen met één van de bestuursleden.