Nieuws

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Tijdens een surprise party op 1 december werd Wim Benneker na 15 jaar voorzitterschap van GEO benoemd tot erevoorzitter en erelid van de vereniging.Op de algemene ledenvergadering op 17 december zal hij officieel de voorzittershamer overdragen aan Arjan Leijssenaar (mits de vergadering daarmee akkoord gaat). 

Na terugkomst in het clubhuis,  na een verloren wedstrijd van zijn GEO-3 werd Wim opgewacht door leden, vrijwilligers, sponsors en zijn vrouw Anne en verrast met een video presentatie, waarop zijn dochters hem toespraken en memorabele momenten uit 15 jaar voorzitterschap werden getoond. Daarna werd Wim toegezongen door de barvrijwilligers en toegesproken door secretaris Matthijs Welling, waarbij in vogelvlucht hoogte- en dieptepunten de revue passeerden. Alle aanwezigen gingen daarna volmondig en luid applaudisserend mee in het voorstel van het GEO bestuur om Wim te benoemen tot eerste erevoorzitter en erelid van GEO.

Op zijn kenmerkende manier bedankte Wim leden en bestuur voor het vertrouwen dat hij altijd heeft ontvangen. De festiviteiten werden afgesloten met een aantal door huisdichter Otto van Klaarbergen gemaakte liederen, die door alle aanwezigen luidkeels werden meegezongen en een gezellige nazit.

 

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op maandag 17 december 2018 zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden.

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vv GEO is op maandag 17 december 2018 om 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

Alle leden van de vv GEO en ouders van leden onder de 16 jaar nodigen we hierbij uit om aanwezig te zijn.

Agenda Algemene ledenvergadering vv GEO maandag 17 december 2018

Aanvang: 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

 

1. Opening en vaststellen van de agenda

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2017

 

3. Mededelingen bestuur

 

4. Jaarverslag secretaris

 

5. Jaarverslag penningmeester

 

6. Verslag kascommissie ( Willard Wigboldus en Geerle van der Veen)

 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

 

8. Jaarverslag jeugdcommissie

 

9. Jaarverslag activiteitencommissie

 

10. Jaarverslag logistiek

 

11. Jaarverslag sponsorcommissie

 

12. Vaststellen contributie 2018 – 2019

 

- pauze -

 

13. Vaststellen begroting 2018 - 2019

 

14. Bestuursverkiezing.

 

Ex art.3 lid 3 van het H.R. is aftredend de voorzitter dhr. W.Benneker

 

Hij is niet herkiesbaar.

 

Het bestuur draagt dhr. A. Leijssenaar voor als nieuwe voorzitter.

 

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden.

 

15. W.V.T.T.K.

 

16. Rondvraag

 

17. Sluiting.

 

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het is een opkomend fenomeen: Walking Football. Niet alleen betaald voetbalclubs zetten het op, ook op de amateurvelden zien we steeds vaker 60-plussers een balletje trappen. Zo ook bij vv GEO in Garmerwolde….

Het relatief nieuwe fenomeen Walking Football is onder andere in samenwerking met de OldStars van FC Groningen opgezet en biedt aan 60-plussers de mogelijkheid om op hun eigen niveau en tempo van het spelletje te genieten. Doel is, naast het vele plezier, om senioren tot een actieve leefstijl aan te zetten en tevens de sociale contacten van deze groep te bevorderen.

Om het voor iedereen mogelijk te maken mee te doen, zijn er aantal wijzigingen in het spel aangebracht. De belangrijkste en meest herkenbare is dat het veld een beperkte afmeting kent. Ook zijn er een aantal speciale regels. Zo mag er niet worden gerend, zijn slidings uit den boze en is het spelen van de bal hoger dan de heup verboden. Al deze regels staan in het teken van een sportief en gezellig verloop van het spelletje. Want dat is wat echt belangrijk gevonden wordt.

De OldStars van vv GEO trainen iedere maandagmorgen op het sportcomplex in Garmerwolde.

Vanaf 09.30 uur koffie en cake in het clubhuis, van 10.00 tot 11.30 uur wordt er getraind onder leiding van ervaren trainer Nanno Kranenborg. Daarna douchen en natuurlijk even napraten.

Als u eens wilt komen kijken, kom gerust langs op een maandagmorgen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Wim Benneker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel: 06 50 51 63 17   of   

Kees van Zanten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel: 06 29 82 46 10

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sinds 2007 hangt er in het clubhuis het bord van de CLUB VAN 59. Daarop staan vermeld de namen van deelnemers aan de CLUB VAN 59. Deze club is opgericht in 2007, toen GEO 59 jaar bestond. Doel was om GEO op haar 60e verjaardag én de daaropvolgende jaren te ondersteunen met een extra financiële bijdrage voor het aanschaffen van allerlei zaken die binnen de vereniging wenselijk zijn. De leden van de CLUB VAN 59 vragen daarvoor het bestuur om suggesties, maar beslissen uiteindelijk zelf over het doel van hun jaarlijkse bijdrage.  Zo zijn in het verleden o.a. jassen voor trainers en leiders, sporttassen voor alle leden, en de financiering van de website door de CLUB VAN 59 betaald.

Nu de opbrengsten van de rommelmarkten wegvallen is het tijd om de CLUB VAN 59 op te frissen. Doel is alle lege vakjes op het bord met nieuwe namen te vullen. Nog mooier zou zijn als het aantal vakjes moet worden uitgebreid. 

De bijdrage aan de club blijft ongewijzigd. Een donatie tot wederopzegging van 59 euro per jaar.

Eén keer per jaar komen de leden van de CLUB VAN 59, onder het genot van een hapje en een drankje bij elkaar om  de bestemming voor het geld te bepalen.

Wil je lid worden van de CLUB VAN 59? Meld je dan aan door een bevestigingsmail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarin dat je tot schriftelijke wederopzegging lid wordt van de CLUB VAN 59. En met welke naam je op het bord vermeld wilt worden.

Koos van de Belt

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

vrijdag 14 December Kerst Klaverjas & Sjoel avond.

Aanvang 19:30

Inleg €5,00......altijd prijs! Opgave op de lijst in de kantine of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-21226450.