Nieuws

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om alvast in de agenda te zetten.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vv GEO is op maandag 11 december 2017 om 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

Alle leden van de vv GEO en ouders van leden onder de 16 jaar nodigen we hierbij uit om aanwezig te zijn.

Agenda Algemene ledenvergadering vv GEO 11 december 2017

Aanvang: 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2016

3. Mededelingen bestuur

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

8. Jaarverslag jeugdcommissie

9. Jaarverslag activiteitencommissie

10. Jaarverslag logistiek

11. Jaarverslag sponsorcommissie

12. Vaststellen contributie 2017 – 2018

- pauze -

13. Vaststellen begroting 2017 - 2018

14. Bestuursverkiezing.

Ex art.3 lid 3 van het H.R. is aftredend de secretaris dhr. Matthijs Welling

Hij is herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor de functie van secretaris kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden.

15. W.V.T.T.K.

16. Rondvraag

17. Sluiting.

 

Namens bestuur vv GEO

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

vrijdag 15 December Klaverjas & Sjoel avond.

Aanwezig 19.15uur.

Inleg €5,00......altijd prijs! Opgave op de lijst in de kantine of via 0625490240.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In 2018 bestaat GEO bestaat 70 jaar!!!!

 

Dat willen wij vieren op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 2018.

Houd dus die data vrij!

 

Over het feestprogramma heeft het bestuur wel ideeen maar we willen alle leden oproepen om mee te helpen er een prachtig feest van te maken!

Wie wil actief medeenken en meedoen in de jubileumcommissie die met de voorbereiding van het feest aan de slag gaat?

Geef je op bij één van de bestuursleden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bestuur vv GEO

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

 

De rommelmarkt op vrijdag 6 oktober in de gymzaal en in ons clubhuis is druk bezocht.  Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was er weer een geweldige opbrengst: € 1325,- !!

 

Dank aan allen die aan dit fraaie resultaat hebben bijgedragen.

 

Bestuur VVGEO